Informationen nedan är hämtad från Kennel Wildboyz hemsida.

Fakta om Viltspår:

För att bli viltspårschampion SVCH krävs 2 första pris i öppen spårklass samt 1 första pris i ordinarie spårprov, proven ska vara dömda av minst två olika domare samt att hunden även måste ha utställningsmeriter i form av lägst 2:a pris i öppen klass. Detta är nya regler sedan 2007-01-01 för Vinthundar.

 Viltspårprov arrangeras av diverse klubbar.
Annonser finns bland annat i tidningen Svensk Jakt, och i Apportören.
 


ANLAGSKLASS
Spårlängd 600 m
4 Räta vinklar Minst 50 m mellan vinklarna.
Ca 15 m bloduppehåll på raksträcka.
• Skanken släpas hela vägen utan uppehåll.
Om två hjälps åt ska den som blodar gå sist.
Blodas 2-5 timmar före start. Tiden räknas när man börjar bloda. 1/3 Liter blod till ett spår. Spårläggarkäpp med 2x2 cm kontaktyta mot marken eller stänkflaska används. 1 m mellan blodstämplar, tätare de första tio metrarna. Spårlinan får ej överstiga 10 m. Avståndet mellan hund & förare ska vara minst 5 m. Vid svårframkomlig terräng får linan släppas eller fattas kortare. Föraren får stötta hunden med lågmälta tilltal. Om hunden fåt tappt på grund av uppenbar viltstörning får föraren visa hunden tillbaks på spåret (Gäller även öppenklass). Skånken läggs vid spårets slut, ej synligt för föraren dock utan att gömmas.
Hunden behöver inte markera skanken men det ska gå att konstatera att den slutat spåra. Spårtid max 30 minuter.
För godkännande krävs att hunden visat utmärkt förmåga att följa spåret, arbetat i lämpligt temo och inte behövt någon hjälp att efter tappt återfinna spåret. (Gäller ej viltstörning - se ovan).  


ÖPPENKLASS

Godkänt anlagsprov krävs före start i öppen klass. 12-24 Timmar gammalt spår. 3 st bloduppehåll på ca 15 meter varav två vinklar.
I den ena av dessa vinklar går spårläggaren utan ytterligare inblodning tillbaka ca 15 meter, vid sidan av det lagda spåret på raksträckan, och gör vinkeln där.
Skottprövning: 50 - 100 meter före spårslutet sätts eller läggs hunden. Domaren går ca 10 meter från hunden i
spårets riktning och avlossar ett skott med hagelvapen eller startpistol 9mm knallammunition. Skytten återvänder och visar föraren i vilken riktning denne ska fortsätta spåret. Viss iver kan tolereras men följande räknas som allvarliga fel: Uppenbar skotträdsla, okontrollerbar upphetsning, vägran att fullfölja spårningsarbetet. Spårtid max 45 minuter.
För första pris krävs att hunden uppvisat godkänd skottreaktion, utmärkt förmåga att följa spåret, arbeta i lämpligt tempo, endast med stöd från föraren och utan ingripande av domaren nått spårets slut inom föreskriven tid.
Utmärkt spårningsförmåga: Hunden spårar målmedvetet och spårsäkerhet och har endast
ett par mindre tappter som den reder ut självständigt. Klarar vinklarna utan större svårigheter.
Lämpligt tempo: Hunden arbetar på i ett följsamt sätt i ett så lugnt tempo att den kan fungera effektivt i en faktisk eftersöktsituation.
Självständighet:
Stöd från föraren: Lågmäld uppmuntran då hunden spårat rätt.
Hjälp: Förarens återföring av hund till spåret, utan domarens medverkan, då föraren ser att hunden är på villovägar eller inte kan finna spåret.
Hund får avlägsna sig högst 100 meter från spåret innan ingripande görs av domaren.


Ordinarie spårprov

Är som en öppen klass men till detta prov så anmäler man sig till ett specifikt datum som är utsatt av arrangerande klubbar. Oftast läggs proven under en vecka på våren och en vecka på hösten.

 

Är du intresserad av någon av killarna för avel så kontakta mig, Lena via mail eller telefon: 0709-873053

Webmaster © Lena Regnault